С термина неврит се обозначава възпалителна реакция на даден нерв от сетивен или смесен тип. Може да има и структурни изменения в нерва.

Нервните сплетения в тялото са изградени от отделни неврони. Самите нервни клетки – неврони имат отделни структурни звена и спрямо мястото на засягане при увреда на клетките, се развиват различни нарушения на техните функции.

При засягане на сетивните нерви се наблюдава мравучкане, изтръпване, пареща болка по хода на самия нерв. При смесените се наблюдава и отпадна симптоматика – мускулна слабост, хипотрофия, загуба на рефлекси, парализа.
Невритът по отделно може да се раздели на мононеврит и полиневрит. Според групата на засягане, невритните състояния могат да се разделят на множество подвидове, най-честите от които са брахиален неврит, лумбосакрален неврит, вестибуларен неврит и др.

Водещите причини за развитие на локални възпаления в определени нерви или цели нервни сплетения са травма, при която се развива локално възпаление на структурите.

Като травматична увреда може да се определят и химически детергенти и компресии при луксации на стави или фрактури на кости.Например радиационния неврит се наблюдава след проведена лъчетерапия при някои ракови заболявания.

Причините за неврит са:

  • Tравма в областта на нерва.Притискането или нарушаване на цялостта на нерва води до възпалителна реакция
  • Инфекции
  • Съпътстващи заболявания – диабет, някои автоимунни заболяваня – МС и др.
  • Дефицит на някои важни витамини от група В

Ако усетите болка, разтилаща се по хода на горния или долния крайник, или пък забележите слабост или хипотрофия в някои от мускулите ви е добре да идете на невролог, който да ви прегледа и направи нужните изследвания.Необходимо е да се направят някои лабораторни изследвания. Често прилагано изследване е ЕМГ (електромиограгия), което има за цел да провери проводимостта на нерва. При някои състояния е необходима и образна диагностика като скенер, ядрено-магнитен резонанс.

След поставянето на диагноза, наред с медикаментозното лечение (ако е назначено такова) е препоръчително да се направи курс по физиотерапия, която заема съществена роля в комплексното лечение на неврит. Тя има за цел регенерацията на нерва и стимулиране на засегнатите мускули.

Използват се електротерапия,ултразвук и различни топлинни процедури, като са съобразени с това дали пациента е в остър, подостър или хроничен период.

Важно е да се отбележи, че в основата на правилното лечение на неврит стои правилно поставената диагноза.

crossmenu