Ценоразпис

Лечението в ОКТО представлява съвкупност от процедури, които
сме преценили, че ще Ви бъдат най-полезни в рехабилитационния
процес след проведената консултация. Всички те се прилагат в рамките на едно посещение и се променят при нужда.
50 минути
80 минути
Консултация
60 лв.
Лечение (50 мин.)
100 лв.
Рехабилитация (50 мин.)
100 лв.
Лечебен масаж (50 мин.)
110 лв.
Спортен масаж (50 мин.)
110 лв.
Масаж за бременни (50 мин.)
110 лв.
Частичен масаж (30 мин.)
70 лв.
Индивидуална профилактична гимнастика (50 мин.)
100 лв.
Пакет 10 процедури лечебен масаж (50 мин.)*
1000 лв.
Пакет 10 процедури спортен масаж (50 мин.)*
1000 лв.
Пакет 10 процедури масаж за бременни (50 мин.)*
1000 лв.
Пакет 10 индивидуални профилактични тренировки (50 мин.)*
900 лв.
Пакет 10 физиотерапевтични процедури (50 мин.)*
900 лв.
Консултация + лечение (80 мин.)
160 лв.
Лечение + рехабилитация (80 мин.)
150 лв.
Лечение (80 мин.)
150лв.
Лечебен масаж (80 мин.)
160лв.
Спортен масаж (80 мин.)
160лв.
Пакет 10 процедури лечебен масаж (80 мин.)*
1500лв.
Пакет 10 процедури спортен масаж (80 мин.)*
1500лв.
Пакет 10 индивидуални профилактични тренировки (80 мин.)*
1400лв.
Пакет 10 физиотерапевтични процедури (80 мин.)*
1400лв.
Kttape
+ 20лв.
Лазер
+ 20лв.
Магнит
+ 20лв.
*Важи за период от 45 дни. Датата и часа на процедурата могат да бъдат променени не по-късно от 24 часа от първоначалното записване.
**При закъснение се плаща цялата сума за процедурата.
crossmenu