Екип

Д-р Панос Цимплис
Доктор по Кинезитерапия

Образование:

 • Доктор по Кинезитерапия (Кинезитерапия при хронична лумбосакрална болка вследствие мускулна дисфункция)
 • Магистър по Кинезитерапия (Кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции) - НСА „В. Левски”, София
 • Бакалавър по Кинезитерапия (Физиотерапия) – НСА „В. Левски”, София

Допълнителна квалификация и курсове:

 • Мануална терапия
 • Иглотерапия
 • Мекотъканни техники за мобилизация на лумбо-сакрална област и долен крайник
 • Мануална мобилизация на периферни стави

Образование:

 • Магистър по Кинезитерапия (Кинезитерапия при мускулно-скелетни дисфункции) - НСА „В. Левски”, София
 • Бакалавър по Кинезитерапия (Физиотерапия) - НСА „В. Левски”, София
Костас
Магистър по Кинезитерапия
Димитър
Бакалавър по Кинезитерапия

Образование:

 • Бакалавър по Kинезитерапия – Медицински колеж „Й. Филаретова“

Образование:

 • Магистър по Kинезитерапия (кинезитерапия в ортопедията и травматологията) – НСА „В. Левски”, София
 • Бакалавър по Кинезитерапия (Физиотерапия) - НСА „В. Левски”, София

Допълнителна квалификация и курсове:

 • PNF и дисфункции на рамо, тазобедрена и коленна става
 • Кинематичен тейпинг
Валентин
Магистър по Кинезитерапия
Даяна
Бакалавър по Медицинска рехабилитация и ерготерапия

Образование:

 • Бакалавър по Медицинска рехабилитация и ерготерапия - Медицински университет Плевен

Образование:

 • Бакалавър по Кинезитерапия - НСА „В. Левски”, София

Допълнителна квалификация и курсове:

 • Сухи игли, ниво 1
Николай
Бакалавър по Кинезитерапия
crossmenu