Рецепционист

Винаги търсим нови таланти в нашия непрекъснато разрастващ се екип!

ОКТО търси да назначи рецепционист (мъж/жена), с владеене на английски език. Владеене на втори чужд език е предимство.

Изисквания към кандидата:

 • Завършено образование: висше образование и/или трудов стаж;
 • Допълнителна професионална квалификация:
  - добра компютърна грамотност, работа със специализиран софтуер; познаване на компютърните и другите информационни системи и апарати свързани с изпълнение на трудовите и/му задължения;
  - познаване на основните положения на трудовото и гражданското право;
  - познаване на реда и начина за извършване на оперативна работа;
 • Професионален опит: опит на подобна позиция е предимство;
 • Ниво на чуждоезикова подготовка: много добро владеене на английски език;
 • Други специфични изисквания: Комбинативност, способност за работа под напрежение. Способност за работа самостоятелно и в екип. Да умее за зачита личното достойнство и правата на всеки ръководител, клиент или служител в организацията.

Задължения:

 • Изпълнява административни задължения в помощ на управленския и професионалния състав.
 • Спазва изискванията за водене на деловодство и архиви и за оформяне на документация.
 • Създава и поддържа компютърна информация.
 • Отговаря на телефонни и електронни запитвания.
 • Получава и разпределя входящата поща, електронната кореспонденция и други материали и координира информацията между звената и служителите.
 • Поръчва офис консумативите и поддържането на инвентара.
 • Оказва съдействие при възникнали административни проблеми и задачи.
 • Проявява учтиво отношение и любезност към клиенти и колеги.

Ние предлагаме:

 • Трудов договор с реално осигуряване
 • Условия на труд в професионална среда
 • Работно време по предварително изготвен график
 • Разработено място с пациенти
 • Работа със здравноосигурителни дружества
 • Удобна локация

За нас е от значение желанието за развитие и усъвършенстване на личните знания и умения. Ценим високо грижата и отношението към пациенти и колеги.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография.

Само одобрeните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай тук

Прикачете файл
crossmenu