Доктор по физикална медицина

Винаги търсим нови таланти в нашия непрекъснато разрастващ се екип!

ОКТО търси да назначи лекар физикална и рехабилитационна медицина (мъж/жена), с владеене на английски език. Владеене на втори чужд език е предимство.

Изисквания към кандидата:

 • Образование: Лекар със специалност: "Физикална и рехабилитационна медицина" (физиотерапия)
 • Предишен опит се счита за предимство
 • Да притежава необходимите делови и личностни качества – чувство за отговорност, комуникативност, инициативност, работа в екип, умение за работа с пациенти
 • Умения за работа с компютър
 • Организираност в работата

Ние предлагаме:

 • Трудов договор с реално осигуряване
 • Условия на труд в професионална среда
 • Работно време по предварително изготвен график
 • Разработено място с пациенти
 • Работа със здравноосигурителни дружества
 • Удобна локация

За нас е от значение желанието за развитие и усъвършенстване на личните знания и умения. Ценим високо грижата и отношението към пациенти и колеги.

Ако предложението представлява интерес за Вас, моля изпратете актуална автобиография.

Само одобрeните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Предоставените от вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Кандидатствай тук

Прикачете файл
crossmenu