Разкъсано ахилесово сухожилие

Ахилесовото сухожилие е силната фиброзна лента, която прикрепва мускулите на прасеца към костта на петата.

Разкъсването на ахилесовото сухожилие е често срещана патология, която е най-често разкъсаното сухожилие в човешкото тяло.

Ахилесовата тендинопатия има пагубен ефект върху физическото и психическото благополучие.

Основните причини за разкъсването могат да бъдат: преразтягане на петата по време на развлекателни спортове; силно плантарно огъване на петата; или падане от високо.

Има някои състояния, които предразполагат към разкъсване, като изследванията показват, че нараняванията при тази популация пациенти е по-вероятно да бъдат пропуснати при първия преглед. Те включват:

  • Естественият процес на стареене.
  • Участие в развлекателни спортове
  • Затлъстяване.
  • Използване на някои често предписвани лекарства като флуорохинолони и стероиди.
  • Лоша механика на движение.
  • Променена биомеханика като плоско стъпало (pes planus), висок свод на стъпалото (pes cavus) и несъответствие в дължината на крака.

Ролята на физиотерапията е да идентифицира основната причина за проблема и да избере подходящи техники за лечение, които да помогнат на пациента да се върне към желаните дейности от ежедневния живот. Предоставеното лечение до голяма степен зависи от проблемите, установени по време на първоначалната Ви оценка.

crossmenu