Парезата е състояние, свързано с частично увреждане на волевите движения.Среща се във всички възрасти.При това състояние засегнатите мускули са слаби, а движенията ограничени.

Има различни видове пареза, в зависимост от това, коя част на тялото е засегната.

  • Квадрипареза – представлява ограничено движение и слабост на всички крайници
  • Парапареза – представлява ограничено движение и слабост на долните крайници и тазовото дъно
  • Хемипареза – засегната е едната половина на тялото – едната страна на лицето, горния и долния крайник от същата половина
  • Монопареза – представлява слабост и ограничено движение в един крайник

Симптомите, свързани с пареза са многобройни и варират в зависимост от основната причина за заболяването.Ключов симптом е слабостта на даден крайник, който може да бъде съпроводен с болка,изтръпване и намалена чувствителност.В някои случаи парезата може да прогресира до парализа, което означава пълна загуба на движение.

Една от най-честите причини за пареза са инсулт и травма на гръбначния мозък.При дискова херния също може да настъпи пареза на някой от крайниците.Другите причини са:

  • нервологични заболявания
  • автоимунни заболявания
  • злокачествени заболявания
  • отравяне, радиация
  • инфекциозно заболяване и др.

Обикновено парезата настъпва внезапно, когато причината е инсулт или травматична увреда.Може да настъпи и постепенно, когато причината е някакво заболяване.

Физиотерапията има за цел да подобри обема на движение, мускулната сила и качеството на живот.

crossmenu