Импинджмънт на тазобедрена става (ФАИ)

Синдромът на фемороацетабуларен импинджмент (FAI) е свързано с движението клинично заболяване на тазобедрената става, включващо преждевременен контакт между ацетабулума и проксималната бедрена кост, което води до специфични симптоми, клинични признаци и образни находки. Дегенеративни промени и остеоартрит могат да се развият в дългосрочен план в резултат на този необичаен контакт.

Тазобедрената става (ацетабулофеморална става) е синовиална става, образувана между бедрената кост и ацетабулума на таза. Главата на бедрената кост е покрита с колаген тип II (хиалинов хрущял) и протеогликан. Ацетабулумът е вдлъбнатата част на сферичната и гнездовата става. Ацетабулумът има пръстен от фиброхрущял, наречен лабрум, който задълбочава ацетабулума и подобрява стабилността на тазобедрената става.

Основните симптоми, съобщени при това състояние, са:

  • Умерена до изразена болка в бедрата или слабините, свързана с определени движения или позиции
  • Отразена болка в бедрото, гърба или дупето
  • Скованост
  • Ограничен обем на движение на тазобедрената става
  • Щракване
  • Заключване
  • Намалена способност за извършване на ежедневни дейности и спорт.
crossmenu