Фрактурата е прекъсване на кост (или хрущял) в резултат на механични сили, които надвишават способността на костта да ги издържа. Фрактурите могат да възникнат по различни методи:

 • Нормална кост, подложена на остра поразителна сила, обикновено при травма
 • Отслабена кост от фокална лезия (например метастази или костна киста), известна като патологични фрактури.
 • Отслабена кост поради метаболитни аномалии (например остеопороза) или по-рядко генетични аномалии (напр. osteogenesis imperfecta). В резултат на фрактури на недостатъчност.
 • Хронично приложение на необичайни натоварвания (например бягане), което води до микрофрактури и евентуално до макроскопска повреда (фрактури от умора).

Заедно, фрактурите при недостатъчност и умора често се групират като стрес фрактури.

Клиничните характеристики варират в зависимост от причината за нараняването, естеството и нивото на съзнание на пациента. Тези характеристики са:

 • Болка
 • Деформация
 • Оток
 • Загуба на функция
 • Мускулен спазъм
 • Мускулна атрофия
 • Ненормално движение
 • Ограничение в обхвата на движение на ставите
 • Шок

Ролята на физиотерапията е да идентифицира основната причина за проблема и да избере подходящи техники за лечение, които да помогнат на пациента да се върне към желаните дейности от ежедневния живот. Предоставеното лечение до голяма степен зависи от проблемите, установени по време на първоначалната Ви оценка.

crossmenu