Ние говорим български   |   Μιλάμε ελληνικά   |   We speak English
Top

Текар

Okto / Процедури  / Текар
20 юни

Текар

Текар e отлично толелирана физио-процедура.

Ендогенната термотерапия се основава на принципа на капацитив и резистив енергиен трансфер (Капацитив – Резистив Диатермия) и има действие в същността на билогическите тъкани, активирайки естествените механизми на тялото за оздравяване и противовъзпалителни процеси.

Текар терапията е физикална терапия, която е част от ендогенната терапия, способна значително да намали възстановителния и рехабилитационене период чрез стимулиране активацията на естествените оздравителни процеси на тялото.

Всичко това благодарение на приложението на радио-честотния ток, който предизвиква термална реакция в тъканите, която стимулира естествения оздравителен отговор на тялото с незабавен противо-възпалителен и обезболяващ ефект върху мускули, сухожилия, хрущял или костни връзки.

Двете системи, Капацитив и Резистив, позволяват на терапевта лесно да приспоцоби терапията според типа на патологията.

 • Капацитив трасфера за тъкани с високо съдържание на вода (мускули);
 • Резистив трансфера е за тъкани с високо съпротивление и ниско съдържание на вода (кости, сухожилия, мастни тъкани).

Текар терапията заема роля, която е все по-важна в инструменталната физиотерапия. Тази технология всъщност е широко използвана при лечението за атлети, защото носи бързи резултати. Подобрения могат да бъдат през първата процедура.

Името на тази машина е акроним от Трансфер Електрически Капацитив и Резистив – Т. Е.К. А. Р.

ТЕКАР ТЕРАПИЯТА: Регистрирана 125 годишна история

Проучвания показват, че за повече от 100 години, терапевтичните ефекти позволяват реконструкция на тъканите както и намаляване на болката. Основоположника на този ток е Jacques Arsene d’Arsonval, известен доктор, също френски физик и създател. През 1890, Арсонвал открил ползите от пропускливостта на плазма мембраната чрез увеличаване на честотата до повече от 100 KHz. През 1920 с други откриватели и доктори , той развил първите Резистив и Капацитив електроди. Работата на William Beaumont през 1939 се занимава изключително с тези модели на апликация Капацитив и Резистив.

През 1950, високо-честотния ток навлиза в области като хирургия – електрообгаряне . Светкавичното ускоряване на лечение след използване на електронен скалпел , окуражил козметичните доктори да се заинтересоват от тази енергия и да я използват чрез развитието на електроди и честота ( 1MHZ). Електродът държан от терапевта станал мобилен.

Показания на Текар терапията:

 • За облекчаване на болката и за противовъзпалителни цели, в смисъл на прекъсване на порочния кръг от болка (възпаление) схванатост;
 • Подобрения в ставната подвижност;
 • Фибролитичен ефект;
 • Намаляване на натъртванията;
 • Дренаж на изливите;
 • Подобрение при лечебния процес;
 • Намаляване на времето за излекуване, по-бързо връщане към дейности от ежедневието.

ТРАВМАТОЛОГИЯ

 • Изкълчвания, счупвания и мускулни разкъсвания.

Следтравматична болка (1 до 3 дни особено без топлина):

 • Облекчаване на болката;
 • Противо-възпалитени и противо-отточни употреби;

За хронични пост травматични синдроми или повторни появи:

 • Фибролитичен ефект;
 • Прекъсване на порочния кръг от болка/ възпаление/ схванатост;
 • Подобрения в ставната подвижност.

РЕВМАТОЛОГИЯ

Оплаквания от артрит:

 • Облекчаване на болката;
 • Дълбок отток дренаж;
 • Подобрена подвижност;
 • Остра и хронична тендинопатия;
 • Епикондилит;
 • Болка във врата;
 • Обща остра и хронична билка в кръста;
 • Капсулит;
 • Ставна скованост.

СПОРТНА ФИЗИОТЕРАПИЯ

За скорошна или дълго-продължаваща мускулна скованост, мускулна болка, мускулни увреди:

 • Напрежение;
 • Навяхвания;
 • Разкъсвания;
 • Остра и хронична тендинопатия;
 • Ентезит;
 • Хондропатия;
 • След-травматични оттоци;
 • Мускулна фиброза и плантарен фасцитис;
 • Възстановяване и профилактика.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

 • Транспланти;
 • Пейсмейкъри и изкуствени органи;
 • Бременност;
 • Кръвоизливи;
 • Безчувственост към промени в температурата;
 • Изгаряния;
 • Рак;
 • Инфекция;
 • Растящ хрущял;
 • Хипотенсия;
 • Тромбоза;
 • Безчувственост към болка.

 

milena

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.