Въздействие на лечебния масаж

Масажът е древен метод, прилаган за профилактика и лечение на различни състояния на опорно-двигателния апарат. Тези ефекти се дължат на механичното дразнене на телесната повърхност, не само върху кожата, но и върху останалите тъкани (мускули, фасции, периост, вътрешни органи и др.).

Под влияние на дозираното механично дразнене в организма се получават различни видове реакции:

  1. Най-непосредствената реакция е местното механично действие. Разнасяне на тъкани и течности (отоци), разтягане на кожата (напр. изглаждане на цикатрикси/белези).
  2. Друго основно действие е рефлекторното. Рецепторния апарат приема дразненето и изпраща импулси към централната нервна система (ЦНС), от там се получава отговор както към тъканите, които са обработени, така и по други отдалечени места, свързани по нервен път с обработената зона. Например под влияние на масажа кожата се зачервява, мускулатурата се тонизира или релаксира (в зависимост от техниката), повлиява се определен вътрешен орган, свързан с обработения сегмент, също и ЦНС.
  3. Успоредно с горепосочените фактори, масажът има и хуморално действие. Отделят се ендорфини, които блокират проводимостта на болковите нерви импулси към мозъкаи имат силно обезболяващ ефект.

Ние от Okto знаем, че умелото владеене на техниката, задълбоченото познание на анатомията и физиологията на човешкото тяло, както и доброто познаване на мускулните реакции са основата на добрия лечебен ефект. Терапевтът трябва да се води от палпаторния си усет за мускулния тонус и да прецени кои похвати с каква сила, дълбочина и продължителност да приложи. В нашия център разглеждаме всеки пациент индивидуално и подбираме подходящите за него техники.

Източници:

  • Доц. Д-р Краев, Т. „Лечебен масаж и постизометрична релаксация“; Веридия 2006; София
crossmenu