Тест за костна плътност

Какво представлява, защо се прави и как да тълкувате резултатите

С напредване на възрастта в организма настъпват различни промени, които имат характер на регресия. Това налага и провеждане на някои профилактични изследвания, които да дадат информация за състоянието на различни органи и системи в организма.

Всеобщо познато е, че с възрастта плътността на костите намалява като с това се увеличава и рискът от получаване на различни фрактури и травми. Преди години подходът към установяване на остеопорозата беше свързан със спекулация за наличието на такава след някаква получаването на фрактура като се вземе в предвид анамнезата и механизма на получаване на травмата. С напредване на медицината и технологиите обаче, в днешни дни тази диагностика се осъществява много по-лесно и достъпно като се провеждат тестове за костна плътност.

Какво представлява методът?

Тестът за костна плътност използва рентгенови лъчи, за да измери колко грама калций и други костни минерали се съдържат в даден сегмент на костта. Костите, които най-често се използват за тестуване са прешлените на гръбначния стълб, таза и тазобедрената става и понякога предмишницата.

Защо се прави?

Лекарите използват този метод на изследване, за да:

 • Установят намаляване на костната плътност, преди да сте получили някаква фрактура.
 • Установят какъв е риска от получаване на фрактура
 • Потвърдят диагнозата остеопороза
 • Следят как се отразява лечението на остеопорозата.

Колкото по-висок е минералния състав, толкова по-плътни са костите ви. Също така колкото по-плътни са костите ви, толкова по-здрави са те и като цяло рискът за получаване на фрактура намалява.

Тестът за костна плътност се различава от костните скенери, тъй като при скенерите е необходимо инжектиране на контрастна материя (венозно), за да могат по-ясно да се засекат фрактури, туморни образувания и други изменения в костта.

Въпреки че остеопорозата е по-характерна за жените в напреднала възраст, мъжете също могат да бъдат засегнати. Независимо от пола или възрастта, вашият лекар може да ви препоръча да си направите тест за костна плътност в случаите, когато:

 • Загубите височина. Хора, които губят поне 4 см. от височината си, за даден не дълъг период от време, може да имат налична компресионна фрактура на някой от прешлените на гръбначния стълб, която да е получена вследствие на налична остеопороза.
 • Фрактура на костите. Когато костната плътност е ниска, костите са лесно чупливи и често могат да се получат фрактури. В тежките случаи на остеопороза фрактури могат да се получат дори от силно кихане или кашляне.
 • При прием на определени медикаменти. Дългият прием на стеоридни (кортикостероидни) медикаменти, какъвто е преднизона, влияе на процеса на костно изграждане, което води до възникване на остеопороза.
 • При наличие на хормонален дисбаланс. Физиологично такъв дисбаланс настъпва с навлизане в менопаузата при жените, нивото на естрогена може да падне и при лечението на някакво канцерогенно заболяване. Някои лечения, които се назначават за борба с рак на простатата намаляват нивата на тестостерон при мъжете.

Как да тълкуваме резултатите?

Резултатите от изследването са готови за 2-3 дни и могат да бъдат представени по няколко начина:

T-score:

Изследването на T-score е съотношението на вашата костна плътност в сравнение с тази при здрави 30-годишни лица. Стандартната костна плътност е определена чрез измерване на голяма група здрави млади хора на 30 години.

Отрицателните стойности (–) означават, че Вашите кости са по-тънки (с по-ниска костна плътност), отколкото стандартната костна плътност.
Колкото по-голямо е числото, толкова по-малка е плътността на костите в сравнение с приетата за стандартна костна плътност.

Положителните стойности (+) означават, че Вашите кости са по-плътни и по-здрави, отколкото приетите за стандартни.

 • Нормални стойности: > - 1
 • Остеопения: от –1 до –2.5
 • Остеопороза: - 2.5 или < –2.5

Колкото по-негативни са стойностите на T-score, толкова по-голям е рискът от фрактура дори и при малко увреждане.

Z-score:

Изследването на костна плътност може да се сравни и с костната плътност на хора на вашата възраст, раса и пол. Резултатите от това изследване се отбелязват със Z-score.

Отрицателните резултати (-) означават, че имате по-ниска костна плътност, отколкото стандартната за вашия пол и възраст.
Колкото по-отрицателен е резултатът, толкова по-ниска е Вашата костна плътност в сравнение с приетата за стандартна.

Положителните резултати (+) означават, че имате по-висока плътност и по-здрави кости от повечето хора на вашата възраст и от вашия пол.

Източници:

crossmenu