Множествената склероза е тежко заболяване, което засяга предимно млади индивиди между 20 и 40 години.Това е автоимунно заболяване с прогресиращ характер, за което няма адекватно медикаментозно лечение, което да обърне процеса на демиелинизация.Рехабилитацията играе важна роля в поддържането на двигателната активност на пациента, цели се по-дълъг период на ремисия, с което се подобрява и прогнозата на заболяването.

Заболяването засяга мастната миелинова обвивка на аксоните в човешкия главен и гръбначен мозък. Това причинява демиелинизация и образуването на лезии в мозъка, като може да се засегне главния,гръбначния,продълговатия и малкия мозък. Това от своя страна определя и разнообразната симптоматика. Симптомите са свързани с хронична болка,нарушение на сетивността и зрението, парези, спастичност, координация и баланс и др.

Кинезитерапията е насочена към подобряване на симптоматиката. Предвид моментното състояние на пациента се работи за сила на крайниците, като се използват статични и динамични упражнения и се внимава да не се повиши телесната температура. Повишаването на телесната температура и умората водят до влошаване моментното състояние и силен дискомфорт в пациентите. Стречинг упражненията и масажа повлияват на спастичността, като се внимава за дозировката и силата. Упражненията за координация и баланс имат за цел поддържане на самостоятелност на пациента и улесняване на ежедневните нужди.

crossmenu