Σφυροδακτυλία/Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Κάθε φάλαγγα του χεριού έχει την ικανότητα να κινείται ελεύθερα στο πλήρες εύρος κίνησης σε κάμψη και έκταση.

Η αποτελεσματικότητα, η ομαλότητα και η ισχύς τέτοιων κινήσεων γίνονται δυνατά από πολλές "τροχαλίες" στο δάχτυλο.

Θεωρείται ότι ο εκτινασσόμενος δάκτυλος προκαλείται από φλεγμονή και επακόλουθη στένωση της τροχαλίας Α1 της προσβεβλημένης φάλαγγας, συνήθως της τρίτης ή της τέταρτης φάλαγγας. Η τροχαλία Α1 επηρεάζεται συχνότερα, αλλά υπάρχουν κάποιες αναφερόμενες περιπτώσεις όπου έχουν επηρεαστεί οι τροχαλίες Α2 και Α3. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί στον αντίχειρα και στη συνέχεια ονομάζεται σφυροδάχτυλο. Η διαφορά μεγέθους μεταξύ της θήκης του τένοντα του καμπτήρα και του τένοντα του καμπτήρα μπορεί να οδηγήσει σε ανωμαλίες του μηχανισμού ολίσθησης προκαλώντας πραγματική τριβή μεταξύ των δύο επιφανειών, οδηγώντας στην ανάπτυξη προοδευτικής φλεγμονής μεταξύ του τένοντα και της θήκης.

Το σφυροδάκτυλο ονομάζεται συνήθως "στενωτική τενοντοθηκίτιδα". Ωστόσο, υπάρχουν ιστολογικές μελέτες που δείχνουν ότι η φλεγμονή εμφανίζεται περισσότερο στα έλυτρα των τενόντων παρά στην τενοντοελυτρίτιδα.

Η εκτινασσόμενος δάκτυλος έχει μια σειρά από κλινικές εκδηλώσεις. Αρχικά, οι ασθενείς μπορεί να έχουν ένα ανώδυνο κλικ κατά τη διάρκεια της φαλαγγικής κίνησης. Αυτό μπορεί να εξελιχθεί σε επώδυνο πιάσιμο ή σκάσιμο, συνήθως στην μετακαρποφαλαγγική (ΜΚΦ) και μεσοφαλαγγική άρθρωση.

Πιθανά πρόσθετα συμπτώματα είναι:

  • Δυσκαμψία και πρήξιμο (ειδικά το πρωί)
  • Περιοδικό μάγκωμα του δακτύλου κατά τη διάρκεια ενεργητικής κάμψης που απαιτεί παθητική δύναμη για την έκταση του δακτύλου
  • Κλείδωμα δαχτύλου ή κλικ σε κατάσταση κάμψης και στη συνέχεια σκάσιμο κατά την έκταση
  • Απώλεια πλήρους κάμψης/έκτασης
  • Ψηλαφητό ευαίσθητο οζίδιο κοντά στην A1 ή/και δάχτυλο κλειδωμένο σε θέση κάμψης
  • li>Ελαφριά πάχυνση στο βάση του δακτύλου και πόνος που μπορεί να ακτινοβολεί στην παλάμη ή στην άπω πλευρά του δακτύλου
crossmenu