Η ακράτεια ούρων (UI) είναι μια κοινή πάθηση που συχνά δεν αντιμετωπίζεται. Οι εκτιμήσεις επιπολασμού ποικίλλουν ανάλογα με τον πληθυσμό που μελετήθηκε, την περίοδο μέτρησης (π.χ. ημερήσια ή εβδομαδιαία) και τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της σοβαρότητας. Υπολογίζεται ότι επηρεάζει περίπου το 50% των ενήλικων γυναικών και το 3% έως 11% των ενηλίκων ανδρών, αλλά μόνο το 25% έως 61% αυτών των γυναικών αναζητούν φροντίδα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε αμηχανία, έλλειψη γνώσης σχετικά με τις επιλογές θεραπείας ή την πεποίθηση ότι η ακράτεια ούρων είναι ένα φυσιολογικό, αναπόφευκτο μέρος της γήρανσης.

Η ακράτεια ούρων παραμένει ένα παγκόσμιο πρόβλημα που επηρεάζει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες σε διαφορετικούς πολιτισμούς και φυλές. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο παγκόσμιος επιπολασμός είναι δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω διαφορών στους ορισμούς που χρησιμοποιούνται, τον πληθυσμό που μελετήθηκε, τον τύπο της έρευνας, το ποσοστό ανταπόκρισης, την ηλικία, το φύλο, τη διαθεσιμότητα και την αποτελεσματικότητα της υγειονομικής περίθαλψης και άλλους παράγοντες.

Ο πυελικός πυθμένας αποτελείται από μύες, συνδέσμους και δομές της περιτονίας που δρουν μαζί για να στηρίζουν τα πυελικά όργανα και να παρέχουν συμπιεστικές δυνάμεις στην ουρήθρα κατά την αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση.

Οι μύες του πυελικού πυθμένα αφορούν το μυϊκό στρώμα του πυελικού εδάφους. Περιλαμβάνει τον ανυψωτικό πρωκτό, τον γραμμωτό ουρογεννητικό σφιγκτήρα, τον εξωτερικό σφιγκτήρα του πρωκτού, τον ισχιοκοίρηνο και τον βολβοσπογγώδη.

Η ουρήθρα, ο κόλπος και το ορθό περνούν από τον πυελικό πυθμένα και περιβάλλονται από τους μύες του πυελικού πυθμένα. Με αυξημένη ενδοκοιλιακή πίεση, οι μύες του πυελικού πυθμένα πρέπει να συστέλλονται για να παρέχουν υποστήριξη. Όταν οι μύες του πυελικού πυθμένα συστέλλουν την ουρήθρα, ο πρωκτός και ο κόλπος κλείνουν. Η συστολή είναι σημαντική για την πρόληψη της ακούσιας απώλειας ούρων ή περιεχομένου από το ορθό. Οι μύες του πυελικού πυθμένα πρέπει επίσης να χαλαρώσουν για να απελευθερωθούν.

Τα συμπτώματα είναι:

  • Διαρροή ούρων
  • Συχνότητα ούρων
  • Επείγουσα ανάγκη ούρων
  • νυκτουρία
  • Πρόπτωση

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας είναι να εντοπίσει τη βασική αιτία του προβλήματος και να επιλέξει τις κατάλληλες θεραπευτικές τεχνικές που θα βοηθήσουν τον ασθενή να επιστρέψει στις επιθυμητές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Η παρεχόμενη θεραπεία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την αρχική σας αξιολόγηση.

crossmenu