Ние говорим български   |   Μιλάμε ελληνικά   |   We speak English
Top

Eпикондилит

Okto / Other posts  / Eпикондилит
10 дек

Eпикондилит

Епикондилитите се разделят на два вида:

1.Латерален епикондилит (тенис лакът) – най-честия епикондилит и

2.Медиален епикондилит (голф лакът)

Латерален епикондилит представлява състояние, което се характеризира с поява на болка в областта на латералния епикондил на лакътната става. Заболяването обикновено възниква след свръхнатоварване, свързано с прекомерна екстензия на предмишницата. Състоянието се нарича още “тенис лакът”, но всъщност се среща по-често при хора, непрактикуващи този спорт.

Понятието латерален епикондилит не е напълно точно, тъй като изследвания показват, че в сухожилието не се наблюдават признаци на възпаление, а по-скоро ангиофибробластична дегенерация и дезорганизаци на колагена.

Причините за възникване на латерален епикондилит обикновено са свързани с повтерящи се екстензии на предмишницата при недобре тренирани индивиди, при слаба физическа подготовко, лоша спортна екипировка, скапуларнадискинезия, водеща до компенсаторно натоварване на ипсилатералните екстензори на китката, и други. Рисков фактор за поява на заболяването е напредналата възраст.

Обикновено пациентите съобщават за незабелижимо начало на симптомите, но често съобщават за предхождащо свръхнатоварване без специфична травма. Симптомите се проявяват в рамките на 24-72 часа след повтаряща се екстензия на китката. Късните симптоми обикновено се дължат не микроскопични разкъсвания в сухожилията. Пациентът съобщава за болка в латералната част на лакътя, която се влошава при физическа активност и се подобрява с покой. Болката може да ирадира надолу по задната повърхност на предмишницата. Болката може да варира от много слаба до силна болка, нарушаваща ежедневните дейности на болния.

Медиален епикондилит представлява състояние, което се характеризира с болка в областта на медиалния епикондил на лакътната става. Предмишницата съдържа няколко мускули, които участват във флексията на пръстите на ръката, и флексията и ротацията(завъртането) на китката. Сухожилията на тези мускули се обединяват в едно общо сухожилно влагалище, което започва от медиалния епикондил на хумеруса(мишничната кост) в лакътната става. Състоянието, понякога, се нарича “голф лакът”.

Причините за възникване на медиален епикондилит най-често са свързани с прекомерен стрес в областта на лакътната става, най-често при физическо натоварване, при извършване на спортни дейности – голф, бейзбол, катерене и други.

При повечето пациенти, началото на симптомите е постепенно и понякога изминават седмици преди да се наложи да потърсят лекарска помощ. При медиален епикондилит болката може да се засили при флексия и пронация на китката(завъртане на ръката с дланта към земята).

Daniela

No Comments

Post a Comment